Yasar har ansvaret for fremtidens journalister i Jordan

Journalistik i Mellemøsten er under pres, og netop derfor stiller lederen af Jordans journalistuddannelse store krav til sine studerende. De skal skrive korrekt og indsigtsfuldt og samtidig kunne navigere i den jordanske presses minefelt.

I et land med et anstrengt forhold til pressefrihed og kritiske medier, er Yasar Durra som Director of Training and Project på Jordan Media Institute ansvarlig for at uddanne Jordans fremtidige journalister. Og de står foran store udfordringer, mener han:

“De har brug for historisk viden og et historisk perspektiv for at vide, hvor let tingene kan gå galt og ende i menneskelige katastrofer,” siger han.

Yasar Durra er 74 år, og hans egen vej ind i journalistikken begyndte langt fra de studerende på medieinstituttet. Selv blev Yasar Durra rekrutteret til mediebranchen uden samtykke. Selvom han arbejdede som nyuddannet fra universitetet hos Jordans centralbank, blev han udvalgt, da regeringen begyndte at hverve folk til en national tv-station. Han havde intet problem med at lade sig overflytte, da udfordringerne i det nye job som journalist tiltalte ham.

Det blev begyndelsen til en lang karriere, der blandt andet har budt på jobs på Jordan Radio, Reuters Television Agency og UPI Television Middle East. Hans mere end 50 år i branchen har givet ham erfaringer, som han kan give videre til næste generation.

Motivationen til at undervise finder Yasar Durra i de unge mennesker, som han arbejder med i hverdagen. De unge er fremtiden, og for at opnå en bedre og mere fredfyldt verden spiller de en central rolle, mener Yasar Durra. For livet er ikke så simpelt, som det var engang. Derfor må fremtidens journalister gå forrest i kampen for en bedre verden:

“Det kræver nye tilgange til måden, vi lever sammen på, og til solidaritet som et modsvar til had og nihilisme. Journalister skal udstyres med værktøjer som viden, ansvar for den offentlige interesse samt en forståelse af, hvordan vi fordeler og beskytter vores jord på en fair måde.”

To verdener

Denne formiddag har Yasar Durra besøg af en gruppe danske højskoleelever fra journalistlinjen på Vallekilde Højskole. Han slår op på siderne med dødsannoncer i avisen Al RA I og smiler.

Eleverne kigger spørgende ned på den arabiske skrift på siderne. På engelsk forklarer Yasar Durra, at det er dødsannoncer og uddyber, at den arabiske tradition for brugen af dødsannoncer er anderledes end i Danmark. I Mellemøsten ønsker man, i modsætning til Danmark, stor offentlig opmærksomhed omkring dødsfald. Det er en måde at minde og ære sine elskede på. Der er derfor tradition for at bringe dødsannoncer.

Dødsannoncerne er også et udtryk for velstand. Jo større annonce man kan bringe, jo mere opmærksomhed kan man opnå. Og indtægterne fra dødsannoncerne er afgørende for avisernes økonomi.

Lær at forstå en fremmed

På medieinstituttet fører Yasar Durra de danske elever ind i et undervisningslokale fyldt med arabiske journaliststuderende og beder dem snakke sammen. Arabere og danskere med samme interesse møder hinanden og udveksler erfaringer, mål og forskelle på deres to verdener. Netop det at skabe en fælles forståelse er vigtigt for Yasar Durra. Han ved, at man kan lære meget af mennesker udefra.

Det oplevede han selv i det halve år, han var under uddannelse hos britiske BBC og under et samarbejde med en tidligere DR-journalist, som han arbejdede sammen med i Jordan.

“Danske journalister får beskyttelse fra lovgivningen og respekt fra deres læsere. De går ikke let på kompromis med deres værdier, da de arbejder under beskyttelse fra grundloven,” siger han og fortæller, at det ikke altid er tilfældet i Mellemøsten.

“I Mellemøsten fordrejer nogle journalister sandheden, fordi deres økonomiske situation er skrøbelig, eller fordi deres sikkerhed er truet. De bliver forvandlet til nogle, der kun behager andre. Blodet koger ved en meget lavere temperatur i Mellemøsten end i Vesten, og derfor må journalister i Mellemøsten lære at være mere på vagt og forsigtige end deres europæiske kolleger.”

Journalisterne i Mellemøsten er udfordret af begrænsede muligheder for at skrive om centrale samfundsrelevante emner som for eksempel kongen. Det kan give store problemer med regeringen, og de må lære at passe på sig selv. Yasar Durra forsøger derfor at give sine elever så mange værktøjer som muligt for at ruste dem bedst muligt til den journalistiske verden.

Men det er ikke altid lige nemt. Pressefriheden er begrænset af regeringen, som bliver valgt af kongen. Der er bestemte emner, som man ikke må skrive om, og især negative historier om kongen er svære at publicere. Det er med til at begrænse Yasar Durras undervisningsmuligheder.

“Der er altid en begrænsning for, hvad vi kan gøre. Men mens eleverne er på Jordan Media Institute, gør vi vores bedste for at lære dem, at der ingen begrænsninger er for, hvad de kan sige inden for de etiske rammer i journalistik.”