Brexit – et definitivt exit?

Europa og Storbritannien står i en situation uden historiske fortilfælde. Den afstemning, som ligger til grund for, at Brexit bliver en realitet, er egentlig bare en meningsmåling. Men vidste folk, hvad de stemte om? Kendte de konsekvenserne af et ’leave’?

Bridget McKenzie har længe været aktiv i The Green Party og miljøaktivisme. For hende var det helt naturligt at stemme for, at Storbritannien skulle blive i EU. Da det den 23. juni 2016 blev klart, at Brexit ville blive stemt igennem, var det for hende “an earthquake in my values”.

Bridget blev enormt rystet over udfaldet: “I always believed that everybody else could see the unshakeable good of EU”.

Ifølge Bridget har EU kun gjort Storbritannien bedre, og hun frygter, at Brexit blandt andet vil betyde et mere ekskluderende uddannelsessystem og en strammere integrationspolitik.

Hun var stadig i chok, da vi talte med hende, og da vi spurgte, om hun kunne se nogle mulige positive udfald ved Brexit, svarede hun: “No. I don’t want to be a part of ’Let’s make Brexit okay’. I want to keep fighting”.

Det skurrer i ørene på en dansker. Hvad er det, Bridget vil kæmpe for? Der er jo blevet stemt. Eller hvad?

Valget i juni er i virkeligheden ikke et valg som sådan, men blot en meningsmåling. Politikerne er derfor ikke juridisk forpligtet til at følge resultatet, og Brexit er ikke en nødvendig udgang af afstemningen.

For Bridget og hendes ligesindede er det derfor en mulighed for en anden afstemning, som præciserer de forhold, Brexit kommer til at foregå under. Bridget håber og kæmper for, at den proces, som nu er i gang og som sigter mod, at Storbritannien kommer ud af EU, skal godkendes af befolkningen. Men hvordan er muligheden for at klarificere valget den 23. juni 2016 med en ny afstemning?

Bridget kæmper for et nyt juridisk og bindende valg. Magthaverne holder dog på, at ”the people have spoken”, og at Brexit derfor er demokratisk forsvarligt. Men Bridget mener, at resultatet vil blive et andet med en ny afstemning.

Selvom hun er passioneret og arbejder for sin sag, er mulighederne for, at det bliver aktuelt, meget små. En ny afstemning vil derfor kun blive en realitet, hvis oppositionen kommer med en tilstrækkeligt stærk kampagne. Chancen for at fejle er stor og nok også årsagen til, at ingen politikere endnu har forsøgt sig med det – af frygt for politisk selvmord.

Der bliver fra regeringens side arbejdet så målrettet hen mod Brexit, at en ændring ikke virker som en mulighed, selvom halvdelen af befolkningen stadig vil stå med et ben i EU’s lejr. Bridgets utrættelige kamp virker nyttesløs. Regeringen har taget afstemningen som et mandat og er allerede i gang med at gøre Brexit til virkelighed.